Menirea evenimentului este contributia la fondurile ce au ca scop ajutorarea persoanelor afectate de aceste dizabilitati in vederea efectuarii anumitor operatii medicale specifice sau obtinerii unor aparate si proteze auditive

Strangerea de fonduri se va realiza prin intermediul unei licitatii de tablouri, urmand ca sumele licitate peste pretul de pornire, precum si comisionul galeriei sa fie donate integral. Toate aceste sume se vor utiliza pentru achizitionarea de proteze auditive si pentru sustinerea anumitor operatii pentru persoanele cu deficiente auditive.

Imaginea negativa pe care romanii o au fata de educatia si incadrarea in munca a copiilor si adultilor cu dizabilitati.(conform Raportului de Tara privind Dizabilitatea in Romania si conform sonfdajului efectuat de ANPH).
Lipsa de interes si implicare a intregului spectru public si privat in ceea ce priveste educatia si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.

Lipsa unui cadru institutional adecvat in ceea ce priveste educatia persoanelor cu dizabilitati auditive.
Lipsa de pregatire adecvata a centrelor educationale si a personalului aferent.
  -1-


Absenta unei baze materiale consistente in ceea ce priveste educatia persoanelor cu dizabilitati.

In anul 2004, conform Raportului de Tara in ceea ce priveste Persoanele cu Dizabilitati din anul 2004, numarul persoanelor institutionalizate in cadrul educational era de 3098 de persoane cu dizabilitati auditive.

Totodata numai 2, 93% dintre persoanele cu dizabilitati  sunt incadrate in munca in Romania, iar imaginea publica este una dezastruoasa, conform unui sondaj efectuat la nivel national de ANPH (Asociatia Nationala a Persoanelor cu Handicap) doar 7% dintre romani considera ca acesti copii, cu handicap, ar trebui sa aiba prieteni, si numai 10% dintre cei intervievati considera ca educatia este importanta pentru copiii cu dizabilitati.
  -2-

Site realizat si sponsorizat de : SmartBranding